Pradžia

          Advokatai konsultuoja klientus įvairiais teisiniais klausimais, atstovauja ir gina jų interesus sprendžiant teisinio pobūdžio ginčus: ne teismo tvarka (konsultacijos, teisinis veiklos ar sandorių įvertinimas, sutartys, derybos, atstovavimas valstybinės valdžios, savivaldos institucijose ir pan.), teisminiuose procesuose (atstovauja civilinėse, administracinėse bylose, gina ir atstovauja baudžiamosiose bylose, rengia pareiškimus, prašymus teismui, ieškinius, apeliacinius ir kasacinius skundus, atstovauja bylose visų instancijų teismuose), teismų sprendimų vykdymo procese, teikia kitas teisinio pobūdžio paslaugas