Pakeista bausmės rūšis

Advokatų profesinės bendrijos MJM Legal advokatė sėkmingai apgynė kliento interesus baudžiamojoje byloje dėl nesunkaus ir apysunkio nusikaltimo svetimai nuosavybei. Pirmos instancijos teismas pagal prokuroro prašymą priėmė teismo baudžiamąjį įsakymą, kuriuo kaltinamąjį pripažino kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 1 dalį (svetimo turto pagrobimas) ir LR BK 178 straipsnio 2 dalį (svetimo turto pagrobimas įsibrovus į patalpą), paskirtas bausmes subendrino, paskirtą bausmę sumažino vienu trečdaliu ir paskyrė galutinę bausmę – trumpalaikį laisvės atėmimą – 40 (keturiasdešimt) parų arešto. Kadangi bausmės paskyrimas aiškiai prieštaravo teisingumo principui, teismas skirdamas bausmę neatsižvelgė į kaltinamojo padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, į visas jo atsakomybę lengvinančias aplinkybes bei tai, kad visa žala nukentėjusiajam buvo atlyginta, buvo parengtas prašymas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Surengus bylos nagrinėjimą teisme pagal kaltinamojo prašymą, teismas galėjo paskirti ir kitos rūšies ar dydžio bausmę, tame tarpe ir laisvės atėmimo bausmę. Situaciją komplikavo tai, kad prieš tai kaltinamasis jau buvo vieną kartą teistas, teistumas nebuvo išnykęs, be to, jis daugiau nei vienerių metų laikotarpyje vienuolika kartų buvo baustas administracine tvarka. Tačiau, pirmos instancijos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą supaprastinto proceso tvarka, tinkamai kvalifikavęs padarytas nusikalstamas veikas ir atsižvelgęs į visas gynėjos nurodytas aplinkybes numatytas LR baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje, priėmė nuosprendį ir motyvuotai klientui paskyrė švelnesnę bausmę – piniginę baudą.