Konsultacijos žemės teisės klausimais

Advokatė Justina Murauskaitė specializuojasi žemės teisės srityje. Tai ypač įdomi, tačiau ir itin specifinė bei plati teisės sritis. Žemė – išskirtinis nekilnojamasis turtas, o kartu ir išskirtinis nuosavybės objektas. Dėl to su šiuo turtu susijusi teisinė reglamentacija (teisės aktai) pasižymi nuolatine kaita, dažnam yra painūs, sudėtingas jų taikymas ir aiškinimas. Ypač tai pasakytina apie teisės aktus, reglamentavusius/reglamentuojančius dešimtmečius vykdomą žemės reformą, nuosavybės teisių atkūrimo procesą. Nors šis procesas valstybėje jau baigiamas, tačiau iki šiol asmenims vis dar kyla klausimų, problemų, teisinių ginčų dėl nuosavybės teisių atkūrimo tiek tarp privačių asmenų, tiek tarp privačių asmenų ir valstybės.

Savininkui valdant, naudojant ir disponuojant žeme – įvairūs susiklostantys teisiniai santykiai neretai tampa teisiniais ginčais. Savininkams iškyla problemų, nesutarimų ir su kaimynais, ir su bendraturčiais, ir su valstybinėmis institucijomis, kitais asmenimis: anksčiau preliminariaisiais matavimais pamatuotų žemės sklypų ribos paaiškėja besą netikslios; tinkamam žemės sklypo naudojimui būtina nustatyti servitutą; bendraturčiai pageidauja nusistatyti bendrai valdomo žemės sklypo naudojimosi tvarką ar atsidalinti iš bendrosios nuosavybės, nesutaria dėl kitų jų bendrų, kaip savininkų, teisių ir pareigų; kyla ginčai dėl sudarytų žemės sandorių (pirkimo-pardavimo, nuomos, dovanojimo, mainų, panaudos, kt.); paaiškėja, kad mirusiam šeimos nariui ar giminaičiui po mirties atkurtos nuosavybės teisės į žemę, o įpėdinai, to nežinodami, laiku nesikreipė dėl palikimo priėmimo bei daugelis kitų atvejų, kurių dalis būna ir labai netipiniai. Miško, vandens savininkai susiduria su dar griežtesniais ir painesniais teisės aktų reikalavimais. Valstybei siekiant išsaugoti šiuos ypatingus nuosavybės objektus, savininkai turi paisyti daugybės jų teisių ribojimų, specialiųjų naudojimo sąlygų, pareigų. Dažnai dėl jų nežinojimo ar netinkamo supratimo savininkui gali kilti tiek civilinė, tiek administracinė ir netgi baudžiamoji atsakomybė.

Tokie itin įvairūs teisiniai ginčai, teisminės bylos dėl žemės mūsų advokatų kontoroje – itin dažni. Jau daugiau kaip 15 metų praktikos žemės teisės srityje turinti advokatė, kuri iki tampant advokate su šia teisės sritimi tiesiogiai dirbo ir valstybinėse bei savivaldos institucijose, su žemės ginčais susiduria bemaž kasdien. Vien per praėjusius 2018 metus šios srities bylų teismuose turėta arti 20. Iš jų iki šios dienos priimti 6 galutiniai teismo sprendimai (visi palankūs mūsų klientams), dar 4 ginčai iš pirmosios instancijos teismo persikėlė į apeliaciją (iš jų 3 pirmosios instancijos teismo sprendimai taip pat palankūs mūsų klientams, o 1, netenkinęs kliento interesų – buvo apskųstas apeliacine tvarka). Kiti ginčai, įskaitant ir bylas pradėtas tik šiais metais, vis dar nagrinėjami pirmosios instancijos teismuose, kuriuose taip pat siekiame tik geriausių rezultatų savo klientams. Daug teisinių ginčų galėtų ir nepasiekti teismo laiku pasikonsultavus su specialistu. Tad mūsų advokatų kontoroje galime suteikti Jums profesionalią teisinę konsultacija tiek siekiant išvengti galimų ginčų, problemų ateityje, tiek, deja, jiems jau kilus.