Temos Archyvai: Be kategorijos

Konsultacijos žemės teisės klausimais

Publikuota 2019-03-28

Advokatė Justina Murauskaitė specializuojasi žemės teisės srityje. Tai ypač įdomi, tačiau ir itin specifinė bei plati teisės sritis. Žemė – išskirtinis nekilnojamasis turtas, o kartu ir išskirtinis nuosavybės objektas. Dėl to su šiuo turtu susijusi teisinė reglamentacija (teisės aktai) pasižymi nuolatine kaita, dažnam yra painūs, sudėtingas jų taikymas ir aiškinimas. Ypač tai pasakytina apie teisės aktus, reglamentavusius/reglamentuojančius dešimtmečius vykdomą žemės reformą, nuosavybės teisių atkūrimo procesą. Nors šis procesas valstybėje jau baigiamas, tačiau iki šiol asmenims vis dar kyla klausimų, problemų, teisinių ginčų dėl nuosavybės teisių atkūrimo tiek tarp privačių asmenų, tiek tarp privačių asmenų ir valstybės.

Savininkui valdant, naudojant ir disponuojant žeme – įvairūs susiklostantys teisiniai santykiai neretai tampa teisiniais ginčais. Savininkams iškyla problemų, nesutarimų ir su kaimynais, ir su bendraturčiais, ir su valstybinėmis institucijomis, kitais asmenimis: anksčiau preliminariaisiais matavimais pamatuotų žemės sklypų ribos paaiškėja besą netikslios; tinkamam žemės sklypo naudojimui būtina nustatyti servitutą; bendraturčiai pageidauja nusistatyti bendrai valdomo žemės sklypo naudojimosi tvarką ar atsidalinti iš bendrosios nuosavybės, nesutaria dėl kitų jų bendrų, kaip savininkų, teisių ir pareigų; kyla ginčai dėl sudarytų žemės sandorių (pirkimo-pardavimo, nuomos, dovanojimo, mainų, panaudos, kt.); paaiškėja, kad mirusiam šeimos nariui ar giminaičiui po mirties atkurtos nuosavybės teisės į žemę, o įpėdinai, to nežinodami, laiku nesikreipė dėl palikimo priėmimo bei daugelis kitų atvejų, kurių dalis būna ir labai netipiniai. Miško, vandens savininkai susiduria su dar griežtesniais ir painesniais teisės aktų reikalavimais. Valstybei siekiant išsaugoti šiuos ypatingus nuosavybės objektus, savininkai turi paisyti daugybės jų teisių ribojimų, specialiųjų naudojimo sąlygų, pareigų. Dažnai dėl jų nežinojimo ar netinkamo supratimo savininkui gali kilti tiek civilinė, tiek administracinė ir netgi baudžiamoji atsakomybė.

Tokie itin įvairūs teisiniai ginčai, teisminės bylos dėl žemės mūsų advokatų kontoroje – itin dažni. Jau daugiau kaip 15 metų praktikos žemės teisės srityje turinti advokatė, kuri iki tampant advokate su šia teisės sritimi tiesiogiai dirbo ir valstybinėse bei savivaldos institucijose, su žemės ginčais susiduria bemaž kasdien. Vien per praėjusius 2018 metus šios srities bylų teismuose turėta arti 20. Iš jų iki šios dienos priimti 6 galutiniai teismo sprendimai (visi palankūs mūsų klientams), dar 4 ginčai iš pirmosios instancijos teismo persikėlė į apeliaciją (iš jų 3 pirmosios instancijos teismo sprendimai taip pat palankūs mūsų klientams, o 1, netenkinęs kliento interesų – buvo apskųstas apeliacine tvarka). Kiti ginčai, įskaitant ir bylas pradėtas tik šiais metais, vis dar nagrinėjami pirmosios instancijos teismuose, kuriuose taip pat siekiame tik geriausių rezultatų savo klientams. Daug teisinių ginčų galėtų ir nepasiekti teismo laiku pasikonsultavus su specialistu. Tad mūsų advokatų kontoroje galime suteikti Jums profesionalią teisinę konsultacija tiek siekiant išvengti galimų ginčų, problemų ateityje, tiek, deja, jiems jau kilus.

Pakeista bausmės rūšis

Publikuota 2017-11-15

Advokatų profesinės bendrijos MJM Legal advokatė sėkmingai apgynė kliento interesus baudžiamojoje byloje dėl nesunkaus ir apysunkio nusikaltimo svetimai nuosavybei. Pirmos instancijos teismas pagal prokuroro prašymą priėmė teismo baudžiamąjį įsakymą, kuriuo kaltinamąjį pripažino kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 1 dalį (svetimo turto pagrobimas) ir LR BK 178 straipsnio 2 dalį (svetimo turto pagrobimas įsibrovus į patalpą), paskirtas bausmes subendrino, paskirtą bausmę sumažino vienu trečdaliu ir paskyrė galutinę bausmę – trumpalaikį laisvės atėmimą – 40 (keturiasdešimt) parų arešto. Kadangi bausmės paskyrimas aiškiai prieštaravo teisingumo principui, teismas skirdamas bausmę neatsižvelgė į kaltinamojo padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, į visas jo atsakomybę lengvinančias aplinkybes bei tai, kad visa žala nukentėjusiajam buvo atlyginta, buvo parengtas prašymas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Surengus bylos nagrinėjimą teisme pagal kaltinamojo prašymą, teismas galėjo paskirti ir kitos rūšies ar dydžio bausmę, tame tarpe ir laisvės atėmimo bausmę. Situaciją komplikavo tai, kad prieš tai kaltinamasis jau buvo vieną kartą teistas, teistumas nebuvo išnykęs, be to, jis daugiau nei vienerių metų laikotarpyje vienuolika kartų buvo baustas administracine tvarka. Tačiau, pirmos instancijos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą supaprastinto proceso tvarka, tinkamai kvalifikavęs padarytas nusikalstamas veikas ir atsižvelgęs į visas gynėjos nurodytas aplinkybes numatytas LR baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje, priėmė nuosprendį ir motyvuotai klientui paskyrė švelnesnę bausmę – piniginę baudą.

Sėkmė komercinio pobūdžio ginče

Publikuota 2017-08-04

Advokatų profesinės bendrijos MJM Legal advokatė sėkmingai atstovavo klientę, uždarąją akcinę bendrovę, kuriai ieškinį dėl prievolės įvykdymo ir 16758,48 Eur (šešiolikos tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt aštuonių eurų, 48 euro centų) skolos priteisimo buvo pareiškusi šalyje žinoma akcinė bendrovė. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino tik dalyje ir iš Advokatų profesinės bendrijos MJM Legal klientės priteisė vos 43,25 Eur (keturiasdešimt trijų eurų, 25 euro centų) sumą. Ieškovei akcinei bendrovei pateikus apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas skundą atmetė MJM Legal klientės naudai ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo neteisėto atleidimo

Publikuota 2017-05-12

Advokatų profesinė bendrija MJM Legal sėkmingai atstovavo kliento – buvusio viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo interesus. Iš vadovo pareigų asmuo buvo atleistas iš esmės nesant jokio pagrindo, tiesiog motyvuojant, kad steigėjui teisę atšaukti įstaigos vadovą suteikė LR Viešųjų įstaigų įstatymo nuostatos. Nagrinėjamu atveju bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad MJM Legal klientas iš užimamų pareigų atleistas neteisėtai bei konstatavo, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo darbo pasibaigimo teisiniai pagrindai yra reglamentuoti LR Darbo kodekso nuostatomis.

Dėl turto padalijimo

Publikuota 2017-05-12

Iki įsigaliojant dabartiniam LR Civiliniam kodeksui galioję teisės aktai nutraukiant santuoką nenumatė būtinybės pasidalinti santuokos metu įgyto nekilnojamojo turto. Tai lėmė praktikoje susiklosčiusias problemines situacijas, kai santuoką nutraukę asmenys faktiškai bendrosios nuosavybės teise toliau valdydavo nepadalytą turtą. Advokatų profesinė bendrija MJM Legal sėkmingai atstovavo kliento interesus ir teismui patenkinus MJM Legal parengtą ieškinį klientui asmeninės nuosavybės teise buvo priteistas santuokos nutraukimo metu nepadalintas nekilnojamasis turtas.