Administracinė teisė

Advokatai atstovauja klientus visose valstybinės valdžios ir savivaldos institucijose dėl šioms institucijoms priskirtų administracinių funkcijų nevykdymo ar netinkamo vykdymo bei gina klientų teises teismuose, siekiant panaikinti neteisėtus administracinius aktus ar įpareigoti valstybinės valdžios, savivaldos insntitucijas veikti teisės aktų nustatyta tvarka.
Advokatai taip pat atstovauja asmenis administracinių teisės pažeidimų bylose, teikia skundus dėl neteisėtų ir nepagrįstų nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose, teikia teisinę pagalbą, siekiant sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo terminą, konsultuoja ir atstovauja kitais administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos metu iškilusiais klausimais.