Darbo teisė

Advokatai teikia teisines paslaugas abiem darbo teisinių santykių šalims – darbdaviams (įdarbinimo, atleidimo iš darbo, darbo sutarčių, jų sudarymo, vykdymo, keitimo klausimais, dėl darbuotojų drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo ir kt. klausimais) bei darbuotojams (darbdavio pareigų netinkamo vykdymo, darbo sutarčių pažeidimo, nepagrįsto drausminių nuobaudų skyrimo, neteisėto atleidimo iš darbo, žalos atlyginimo ir kt. klausimais). Kilus darbo ginčui atstovauja šalių derybose, ikiteisminėse darbo ginčų nagrinėjimo institucijose, teisme.