Statybų ir žemės teisė

Advokatai konsultuoja statytoją dėl jo teisių ir pareigų statybų procese, konsultuoja ir padeda spręsti ginčus dėl statybas leidžiančio dokumento išdavimo, ginčus dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Taip pat ginčus tarp užsakovo ir rangovo, ginčus dėl atliktų statybos darbų kokybės ir jos trūkumų šalinimo, žalos atlyginimo, kt. klausimais.

Advokatai turi ilgametę teisinę patirtį žemės teisės ir teritorijų planavimo srityje: nuosavybės teisių į žemę atkūrimas, ginčai dėl žemės sklypų ribų, žemės sklypų naudojimas, valdymas, disponavimas, žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas, tam reikiamų teritorijų planavimo dokumetų rengimas, žemės sandoriai, žemės sklypų bendrasavininkų teisių ir pareigų įgyvendinimas, naudojimosi tvarkos nustatymas, atidalijimas iš bendrosios nuosavybės, servitutai, specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir jų įgyvendinimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio nustatymo ir keitimo tvarka, kt.

Šiais klausimais Advokatai teikia teisines konsultacijas, atstovauja klientus taip pat ir valstybinės valdžios ir savivaldos institucijose.