Sutarčių teisė

Advokatai gali parengti įvairių sutarčių rūšių projektus, o taip pat pateikti kitų subjektų parengtų sutarčių projektų ar jau sudarytų sautarčių, jų sąlygų teisinį įvertinimą, konsultuoja sprendžiant teisinius ginčus dėl sutarčių sudarymo, pakeitimo, vykdymo, nutraukimo, pripažinimo negaliojančiomis, atstovauja klientus šalių derybose, teisme ar neteisminio ginčų nagrinėjimo institucijose, teikia kitas teisines paslaugas dėl tinkamo, kliento interesus atitinkančio sutartinių teisinių santykių įgyvendinimo.