Viešųjų pirkimų teisė

Advokatai konsultuoja perkančiąsias organizacijas, užsakovus ir tiekėjus viešųjų pirkimų procedūrų, sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais, teikia teisines išvadas, sprendimų būdus dėl kilusių probleminių situacijų, rengia reikiamus dokumentus, atstovauja klientus viešųjų pirkimų ginčuose tiek teismuose, tiek Viešųjų pirkimų tarnyboje ar kitose institucijose.